Moja trieda 9.A:-)

NAŠE PRAVIDLÁ

 

Pravidlá sú potrebné pre poriadok a preto, aby sme vedeli, čo máme robiť, aby sme sa správali dobre.

V triede sa dodržiavajú pravidlá správania sa medzi spolužiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi, hygienické pravidlá a pravidlá pri narábaní s pomôckami a školským nábytkom.

Pravidlá správania sa medzi spolužiakmi

 • Som v kamarátskom vzťahu so všetkými.
 • Nikoho nevylučujem z kolektívu.
 • Neodhováram druhých od priateľstva s niekým.
 • Neposmievam sa druhým a neponižujem ich.
 • Volám iných vlastnými menami, nie prezývkami a priezviskami.
 • Nenadávam iným.
 • Nebijem sa s inými.
 • Nerozprávam zle o spolužiakoch.
 • Nehovorím o chybách druhých - žalovanie.
 • Snažím sa, aby sa ostatní v triede so mnou dobre cítili.
 • K ostatným žiakom školy - mladším aj starším - sa správam slušne a ohľaduplne.
 • K spolužiakom som láskavý a pomáham im.
 • Sme jedna partia, jeden celok: jeden za všetkých, všetci za jedného!

Nezabúdajme, že platí: čo budeme robiť my druhým, budú robiť druhí nám. Nerobme to, čo by sa nám nepáčilo, keby nám urobili a vtedy sa budeme všetci v triede cítiť dobre.

Pravidlá správania sa k učiteľom a na vyučovaní

 • Pracujem podľa pokynov učiteľov a dávam pozor.
 • Nevyrušujem spolužiakov rozprávaním alebo vykrikovaním.
 • Na hodiny sa pravidelne pripravujem.
 • Značím si zadané domáce úlohy a plním si ich.
 • Nezabúdam si pomôcky.
 • Na hodine som aktívny, počúvam otázky a hlásim sa, ak viem odpoveď.
 • Po napomenutí učiteľom poslúchnem na prvýkrát.
 • Preukazujem snahu, aj keď mi v učení veľmi nedarí. Snažím sa čo najviac.
 • K učiteľom sa správam s úctou. Odovzdávajú mi vzdelanie.
 • Neodvrávam učiteľom, prípadné nedorozumenie alebo určité dôvody učiteľovi pokojne vysvetlím. 
 • Učiteľov slušne zdravím.

Dodržiavaním týchto pravidiel sa vyvaruješ problémov, budeš mať dobrý vzťah s učiteľmi a učitelia budú do triedy chodiť radi. Budete sa všetci cítiť dobre.

Hygienické zásady a ďalšie pravidlá v triede

 • Triedu udržujeme v poriadku a v čistote - všetci.
 • Nepíšeme po laviciach a neničíme ich.
 • Svedomito si pripravujeme domáce úlohy a učíme sa, neničíme knihy, nosíme si pomôcky.
 • V triede máme vždy hygienické potreby - mydlo a toaletný papier.
 • Po každom použití WC, pred jedlom a po písaní kriedou si umývame ruky !
 • Pri kašľaní, kýchaní a nádche používame vreckovku a zakrývame si ústa.
 • Do triedy chodíme čistí, umytí a prezutí v prezúvkach.
 • V šatni sa netlačíme.
 • Po chodbách neutekáme.
 • Na stoličkách sa nehojdáme.

Pri dodržiavaní týchto pravidiel budete všetci radi chodiť do školy, pretože budete vedieť, že sa máte radi a nikto vám neubližuje. S učiteľmi budete mať tiež dobrý vzťah a nebudete mať žiadne tresty a nepríjemnosti. Rodičia z vás tiež budú mať radosť.

Ak niekto bude pravidlá porušovať, bude za to potrestaný.     

Tresty: za zlé správanie sa k spolužiakom a k učiteľom, za nevhodné správanie sa na hodinách, za neplnenie si úloh a nenosenie pomôcok -  poznámky, napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy a znížené známky zo správania. Všetky výchovné opatrenia udelené žiakovi sú písomne zaznamenávané.

Zlaté pravidlo znie: "Správaj sa k ostatným tak, ako chceš aby sa oni správali k tebe. "

 


Diskusná téma: Moja trieda

Dátum: 13.01.2017

Vložil: Smithd567

Titulok: John

While think this kind of Real estate property industry hope against hope turn back in the positive course? Or maybe can it be at a standstill very young to tell? We're glimpse many terracing property foreclosures modish afgfgecedkfcaeee

Odpovedať

—————

Dátum: 11.05.2015

Vložil: patrik

Titulok: okno

nhgnhb

Odpovedať

—————

Fotogaléria: Moja trieda

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10304332-10152213601849779-5046004923925840401-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10337750-10152213603494779-3975402224396852811-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10351573-10152213603414779-6062795972849853500-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10374877-10152213603019779-6926088754441654228-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10376301-10152213602769779-836178060052216118-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10404529-10152213603284779-4384435026997194880-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10418281-10152213602444779-365619595798920348-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10420785-10152213602574779-4216124732307669777-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10422467-10152213602874779-2088222858539849864-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-moja-trieda/a10426745-10152213603149779-8273678468423767807-n-jpg/

—————

—————