Pozitívne myslenie

Smejte sa, dýchajte a spomaľte.

Thich Nhat Hanh, mních, učiteľ a aktivista za mier

Úspech je schopnosť ísť od jedného neúspechu k druhému bez straty entuziazmu.

 Winston Churchill, britský predseda vlády počas 2. svetovej vojny

 

Väčšinou každý z nás zabúda sledovať drobnosti, ktoré sa plnia v našich životoch. No je to logické, žijeme v strese, v uponáhľanej dobe a len málokto si dnes všíma čo sa okolo neho deje. Nevšímajte si len to, či sa Vám splnia obrovské sny, ale buďte vďačný aj za drobnosti, ktoré k nám denno denne prichádzajú . To je prvý krok k Vášmu úspechu !!!!!

 
Chceš byť šťastný? Mysli pozitívne. 
  • Nepozeraj sa na to čo nemáš, ale ďakuj za to, čo máš.
  • Neporovnávaj sa s druhými – nevedie to k ničomu.
  • Priatelia sú jedny z najdôležitejších ľudí v tvojom živote – váž si ich.
  • Rob čo ťa baví a snaž sa využiť každú minútu svojho života. Nepozeraj sa na to, čo hovoria druhí – vždy bude niekto, kto ti bude hovoriť, že niečo robíš zle.
  • Ži prítomnosťou a maj ciele do budúcnosti za ktorými choď.
  • Rob dobré skutky, lebo tie v tebe vzbudia pocity šťastia oveľa viac ako hocičo iné.
  • Každým dňom sa zdokonaľuj a snaž sa žiť tak, aby si na tomto svete zanechal nejakú pozitívnu stopu.
  • A ešte raz, MYSLI POZITÍVNE. Toto je to tajomstvo.

 

Riešenie problému

Problémy, alebo inak povedané „prekážky“ sú súčasťou nášho osobného a aj pracovného života. Ich prekonávaním, vyriešením, odstránením, .... rastieme, vzdelávame sa, získavame to, po čom túžime, to čo chceme.

Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie!

Kroky pre riešenie problémov

1. KONAJ S POZITÍVNYM PRÍSTUPOM

Najprv pristúp s očakávaním, že niekde existuje logické, praktické riešenie, ktoré iba čaká na objavenie. Buď pokojný, uvoľnený, sebaistý s jasnou a čistou mysľou.

Zmeň svoj jazyk z negatívneho na pozitívny. Namiesto slova „problém“ použi slovo „situácia“. Problém je negatívne slovo, zatiaľ čo situácia je neutrálne slovo. „Máme zaujímavú situáciu“ je lepšie ako „máme problém“.

 

2. DEFINUJ JASNE SITUÁCIU

Pre systematické riešenie problému definuj jasne situáciu pomocou odpovede na otázku: “Aká je presne situácia?“. Potom si odpovedaj na otázku „Ako ešte inak môžem popísať situáciu?“, „Čo ešte iné o nej viem?“. Niekedy, ak sa problém uvedie inými slovami, môže to viesť k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu nájdeniu riešenia.

 

3. ROZPOZNÁVAJ PRÍČINY A RIEŠENIA

Nájsť chybu je celkom jednoduché. Čo s ňou však urobiť, to je naozaj ťažká vec.

Odpovedz si na otázku „Ktoré všetky príčiny pravdepodobne spôsobili túto situáciu?“ Chyba pri identifikovaní príčin, alebo dôvodov vzniknutej situácie často spôsobuje, že musíš situáciu riešiť opäť a opäť a .... Viac ako 25 % situácii môžu byť efektívne vyriešené objavením konkrétnych, korektných a správnych príčin.

Následne hľadaj odpovede na otázku „Aké existujú možné riešenia?“ Zapíš si všetky možné riešenia a odpovede na danú situáciu pred tým ako sa posunieš ďalej. Je to obdoba tzv. brainstormingu. Nezanedbaj to. Platí, že ten, kto má k dispozícii najviac riešení si skôr vyberie to najsprávnejšie a tým je aj úspešnejší. Kvantita možných riešení spravidla determinuje kvalitu vybraného riešenia.

 

4. JASNÉ ROZHODNUTIE JE KĽÚČOM

Spravidla nejaké rozhodnutie je lepšie ako žiadne.

 

5. PRIRAĎ ZODPOVEDNOSŤ

Stanov jasnú zodpovednosť za vykonanie rozhodnutia a stanov časový rámec pre dokončenie a zhodnotenie realizácie rozhodnutia. Pamätaj, že rozhodnutie bez časového rámca je iba „neplodná diskusia“.

 

6. MONITORING

Naďalej monitoruj a kontroluj rozhodnutie, porovnávaj aktuálne priebežné výsledky s očakávanými výsledkami a na základe toho generuj nové riešenia a stanov novú cestu.

 

MODEL ÚSPECHU PRE BOHATÝ ŽIVOT

Narodili sme sa na to, aby sme prekonávali všetky prekážky v živote. Sme veľmi dôležití!

Niektorí ľudia majú vo zvyku ustavične sa ponižovať. hovoria si: "nestojím za nič, vždy ma budú ignorovať, stratím ešte aj zamestnanie, prenasleduje ma nešťastie." Sú plní sebakritiky a  pocitov menejcennosti. Obe tieto veci patria k najničivejším  duševným jedom, ktoré môže človek vôbec produkovať. prostredníctvom nich stráca vitalitu, nadšenie, energiu, ako aj schopnosť posudzovať, takže sa z neho nakoniec stane duchovno - duševná a telesná troska. Negatívne tvrdenia typu: " Nestojím za nič, vždy ma budú ignorovať," sú príkazy podvedomiu, ktoré ono berie doslova, a tak mu brzdí život blokádami, spomaľovaním, chybami, obmedzeniamia najrozličnejšími prekážkami.

 

V každom človeku drieme nekonečná sila a ak sa ju rozhodne prebudiť, dokáže ho vyzdvihnúť a inšpirovať, viesť a usmerňovať, otvorí mu cestu k šťastiu a vnútornému pokoju a úspešnému životu.

Je jeden základný rozdiel medzi ľuďmi: jedna časť je šťastná, veselá, úspešná a majetná a druhá časť je nešťastná, frustrovaná a večne bez peňazí.

 

"JA" zakladač

Vytvorte si "Ja" zakladač. Do "Ja" zakladača si dávajte všetky pochvaly a poďakovania, čo vám prídu od iných ľudí. Prišiel vám email, kde vás klient pochválil? Vytlačte si ho a dajte do "Ja" zakladača. Kedykoľvek sa vám niečo podarí, založte si správu o tom do "Ja" zakladača. Kedykoľvek sa budete v budúcnosti cítiť, že vaša práca nemá zmysel, alebo že nie ste na niečo dosť dobrí, prečítajte si poznámky v "Ja" zakladači. Nejde o to, aby ste sa tým chválili pred ostatnými, ale o to, aby ste si sami pripomenuli svoju hodnotu, keď to najviac potrebujete.

Ak sa aj vám táto myšlienka páči, kľudne ju zdieľaj a podeľte sa o ňu s vašimi priateľmi.

NEPOKOJ SRDCA

Človek sa niekedy ráno prebudí s akýmsi zvláštnym pocitom a nepokojom v srdci. Môže  to byť spôsobené počasím, nepríjemnými úlohami, ktoré nás čakajú, problémamy v práci, v rodine, predstava nepríjemného vybavovania po úradoch.....Slovom: všeličo a všelikto.

Sú ľudia, ktorí takýto nepokoj prenášajú na druhých, nedokážu sa koncentrovať na jednu myšlienku. Potrebujete sa zbaviť vnútorného tlaku. Ak nájdeme pevný bod, o ktorý sa možno zachytiť v čase veľkej psychickej krízy, pocítime úľavu. Pre niekoho je týmto bodom dočasná pomoc cez lieky, pre iných pobyt v prírode, pre ďaľších odovzdanosť nadprirodzenej sile.

DAŇ

Bežne používaný slovný zvrat: Zaplatil som za to vysokú daň.

Myslíme tým čosi, čo nás stálo veľkú obeť: pre dosiahnutie postavenia, vzdelania alebo toho, čo sme bez obetí nemohli získať. "ZA všetko sa platí," vraví ľudová múdrosť. Je to pravda. Daň, a tak obeť, symbolizuje stratu v záujme získania niečoho, po čom túžime. To, čo získam, by malo vysoko prevyšovať mieru dane, ktorú som musel zaplatiť. Existuje aj iná forma, ktorá napriek strate pozitívne ovplyvňuje ľudský život. Jej vrcholom je daň za lásku. Prečo?

Človek, ktorý miluje, stráca kus seba samého. Podobá sa svieci, hrejúcej a svietiacej, no postupne miznúcej. Prečo to robí? No zrejme preto, že ju niekto zapálil a aj preto, že je to jej poslanie. Svieca, nech by bola akokoľvek umelecky vytvarovaná a ozdobená, ale nesvietiaca, je zbytočným haraburdím. Zmysel jej existencii dáva poslanie, ktoré dostala. Určite zaplatí vysokú daň, pretože jedného dňa dohorí.

Je to obraz. Sviecou sú všetci, ktorí sa vzdali pohodlia, dostatku, kariéry a vydali sa na cestu života. Taká je cesta lásky. Ako láska samotná: nehľadí na seba, strpí posmech aj pohlavky dokonca aj od tých, ktorým sa rozdáva. Dobrovoľne sa vzdáva "panovania" a berie na seba podobu služobníka. Obyčajne odchádza ošúchaná, opotrebovaná, zodraná. Ale to, čo vykonala, zostáva. Nebojme sa dane za lásku. Aj keď je to daň najvyššia, neváhajme ju zaplatiť. Lebo či chceme alebo nie, jedine v láske je budúcnosť domu, v ktorom žijeme a v ktorom budú žiť naŠe deti. A nech by priŠli akékoľvek víchrice, ten dom vydrží, pretože bude stáť na skale lásky.