Žiaci

Ak chceme žiaka motivovať, musíme dôverovať v jeho pokrok, umožniť mu zažiť úspech.

 

Problémoví žiaci:  

  • pozitívny prístup
  • dôvera
  • bude sám seba vnímať inak
  • musíme zistiť, aká potreba ho vedie k tomuto správaniu
  • je to zraniteľné a nešťastné dieťa

Anketa

Na čo sa v škole najviac teším?

Na kamarátov
50%
1

Na učiteľov
0%
0

Na nové veci, predmety, výlety, zážitky
50%
1

Celkový počet hlasov: 2