Človek v číslach

Homo sapiens, vážiaci priemerne 70 kg, sa skladá zo 40 - 60 000 miliárd buniek, čo je asi o 10 000 viac v porovnaní s ostatnými živými tvormi, obývajúcimi našu planétu.