NA ČO MÁM PRÁVO??

Vieme sa brániť, keď sa niekto pokúša nami manipulovať?

Asertivita, ako prejav oprávneného postoja pri obhajovaní svojich práv, vyžaduje zdravé sebavedomie, láskavosť i odvahu, zodpovednosť aj cit pre spravodlivosť. Väčšina odborníkov sa zhoduje na 11 základných asertívnych právach:

1. Mám právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne a za ich dôsledky sám zodpovedný.

Nikto nemôže manipulovať mojou činnosťou a správaním, ak mu to sám neumožním.

2. Mám právo neospravedlňovať svoje správanie a činnosti.

Nemusíme si vymýšľať ospravedlnenia, ktoré nás ponižujú alebo výhovorky pre naše názory a spôsoby správania.

3. Mám právo zvážiť, či som zodpovedný a do akej miery za riešenie problémov iných ľudí.

Snažme sa zbaviť nutkania riešiť problémy za iných.

4. Mám právo zmeniť svoj názor.

Môžme obohatiť svoje poznatky a skúsenosti a zmeniť pôvodný názor. Zmena by nemala byť častá, bez uváženia, unáhlená a účelová, je dobré ju odôvodniť, vysvetliť.