Zodpovednosť

Zodpovednosť nie je príkaz na poslušnosť, je to prejav slobody, dôkaz zdravého rozumu, hlbokých citov a pevnej vôle. Radosť zo života a láska k životu sa prejavujú úctou k sebe, druhým ľuďom aj šetrnosťou k prírode.
Rozhodovať o vlastnom živote je nenahraditeľná hodnota - iba blázon sa jej vzdáva.Môžeme to nazvať sebavýchovou.
Môžeme chcieť všetko, čo je možné!
Ak dostaneš zlú známku, nemusíš obviňovať učiteľku z nespravodlivosti, stačí sa nabudúce lepšie pripraviť a priznať si aj vlastnú chybu a nepripravenosť. Neúspech v pretekoch lepšie prekonáme, ak zvýšime tréningové úsilie, no vyhováranie sa na okolnosti mimo seba znamená rezignáciu a vzdanie sa nádeje. Keď vás opustí chlapec alebo dievča, keď nás zradí kamarát, nie je najrozumnejšie obviňovať ich z necharakternosti, ale inteligentnejšie je zamyslieť sa nad možnou vinou, pozrieť sa, či sme ich nenudili alebo v poslednom prípade sa sami seba spýtať, či sme ich reálne odhadli a nemali prehnané očakávania. Je to úžasný pocit porozumieť dianiu, ktoré nám síce prinieslo utrpenie, ale naučili sme sa v ňom väčšej múdrosti do budúcna.
Prichádzame na tento svet vybavení určitými potenciami a závisí od nás, ako ich využijeme. Iste sú aj hranice.nemôžeme vzlietnuť ako vtáky, ani nezvrátime tok času smerom k mladosti. Slobodný človek je slobodný vo svojich možnostiach, ale tie možnosti sú často väčšie, skoro nekonečné a počas života ich často nevyužijeme.
Zodpovednosť za svoje telo znamená dodržiavať prirodzený rytmus záťaže a oddychu, bdenia a spánku, stravy a pohybu. Zodpovednosť za svoju dušu naplníme vzdelávaním, prežívaním, uvažovaním.
ďalšia zodpovednosť je za vtstovníkov, za priateľa, s ktorým sa denne stretávame, za milovaného človeka, sa kamarátov, spolužiakov....Rovnako ako jednotlivec sa vyvíja v spolupráci s inými, vzájomne sa obohacujeme a podporujeme. Poradiť priateľovi lepšiu cestu, upozorniť kamaráta na nebezpečenstvo alebo ho potešiť v smútku, to všetko sú počiny, ktoré ovplyvňujú aj nás. Podstatou dobrého priateľstva je kritika, nie schvaľovanie chýb a falošný obdiv. Dobrí priatelia obohacujú náš život. Potrebujeme jeden druhého viac, než sme ochotní pripustiť.
Tretia zodpovednosť je zodpovednosť za svojich rodičov, učiteľov, trénerov a starších spoluobčanov. Konkrétne je to tak, že nielen rodičia vychovávajú nás, ale do veľkej miery aj my svojich rodičov.
Každé gesto, slovo alebo čin podmieňuje reakciu druhého. Záujmom a úsilím môžete zmeniť správanie učiteľa.
Úlohou mladých je prekonávať skutočnosť, priniesť nové nápady a dokázať lepšie činy. Ak by sa mladí uspokojili so svetom dospelých, život by sa zastavil. nechceť nič viac, než dosiahnuť primeranú kariéru a zarobiť dostatok peňazí, to by znamenalo zostarnutie pred dokončením mladosti. Zlepšiť životný štýl, spríjemniť obydlie a podporiť srdečné vzťahy - to je úloha každej novej generácie. Ak sa dnešná mladosť zaľúbi do konzumu dospelých, zradí samu seba, okradne sa o radosť.
Svet nie je miesto utrpenia, skôr príležitosť pre odvážnych!